Latest in Tech

THÁNH VỊNH 121 (CN1MVA) - Lm. Huy Hoàng

ĐK: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng lên đền Thiên Chúa.
1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng lên Đền Thánh Chúa. Và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân.
2. Chính Giê-ru-sa-lem được xây dựng khác nào đô thị kiên cố. Và đoàn dân bao nhiêu chi con Chúa trẩy lên đền tuôn đổ về đây.
3. Khắp con dân theo như luật truyền xưa, tuôn về xưng tụng danh Chúa. Vì ở đây xây cung vương Đa-vít, cũng cho đặt ngai xét xử dân.
4. Chúc Giê-ru-sa-lem được bình an, chúc bằng hữu được thịnh hưng. Tường ngoài trong an ninh yên vui mãi những lâu đài luôn mãi bình yên.
5. Ước mong sao cho đô thành lạc an, chính vì yêu bạn bè tôi. Và cầu cho Gia-liêm vui hạnh phúc, lúc nghĩ về Đền Thánh của Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 121 (CN1MVA)