Latest in Tech

THÁNH VỊNH 23 (CN4MVA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Chúa đến nơi rồi, Chúa đến cho đời. Chính Ngài là vua hiển vinh. 
1. Trái đất và muôn loài đều là của Chúa. Hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. Vì Chúa đã xây móng trong lòng đại dương. Vì Chúa đã dựng nên trên các dòng sông. 
2. Ai sẽ được hân hạnh trèo lên núi Chúa? Người nào được may lành vào đền thánh Ngài. Người đó có bàn tay vô tội sạch trong. Người đó có lòng thanh không sống tà gian. 
3. Người đó sẽ hưởng được lòng từ bi Chúa, và được Ngài chúc lành trọn đời sống này. Vì Chúa Đấng giải thoát cho người tìm Chúa. Tìm kiếm Chúa Gia-cóp, Thiên Chúa của ngươi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaNày đây trinh nữ sẽ thụ thai sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 23 (CN4MVA)