Latest in Tech

CHÚA SẼ ĐẾN - Dao Kim

ĐK: Chúa sẽ đến trong ánh quang huy hoàng. Tuôn hồng ân cho những người công chính. Biết xứng dấng mong đón nhận ơn lành. Và vun xới mảnh tâm hồn chờ mong.
1. Vì đây thân phận con hèn yếu Chúa ơi! Đâu xứng đáng đến lãnh nhận ơn Trời. Vì tội lỗi vẫn làm con chới với. Nguyện xin Chúa giúp con nhận hồng ân.
2. Vì con đã hoài thai từ chốn tối tăm. Trong khóc lóc biết lấy chi đón chờ. Ngày Chúa đến giãi ngàn muôn tia sáng. Nguyện Chúa giúp ban ơn thiêng phù trợ.
3. Giờ đây con cậy trông lòng Chúa nhân từ. Xin Chúa hãy tẩy sạch mọi lỗi lầm. Để xứng đáng đón nhận mưa ân phúc. Ơn cứu rỗi phá tan đi tiền khiên.
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)