Latest in Tech

HIỆP DÂNG - Anh Tuấn

1. Hiệp lòng xin tiến dâng lên, xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa. Này đây ly rượu nồng ép từ muôn trái nho tươi. Và đây bánh tinh tuyền kết bởi ngàn hạt lúa vàng.
ĐK: Xin dâng lên, xin dâng lên trong niềm mến tin, trong hương kinh dâng niềm thờ kính. Nguyện xin ban ơn thiêng đổi mới lòng con nên trinh trong như bánh rượu này để xứng đáng tiến dâng lên Ngài.
2. Nguyện cầu Thiên Chúa khoan nhân thương đoái trông lễ vật dâng tiến. Đời con bao thăng trầm giữa dòng năm tháng miên man. Nguyện dâng lên thiên tòa kiếp người từng ngày chóng tàn.
*****  Hiệp dâng