Latest in Tech

XIN DÂNG - Anh Tuấn

ĐK: Xin dâng lên Chúa Trời này bánh thơm ly rượu nồng bánh thơm ly rượu nồng. Là hoa màu ruộng đất hương thơm của nương đồng xin tiến dâng lên Ngài cùng với bao tâm tình tâm tình buồn vui.
1. Ngày ngày khổ công trên nương trên rẫy. Ngày ngày ngược xuôi trong mưa trong nắng. Xin tiến dâng lên Ngài từng giọt mồ hôi từng giọt lệ rơi còn ngấm trên môi cười. Từng ước mơ trong đời nay con vun trồng chờ ngày sẽ trổ bông.
2. Trọn cuộc đời con như hoa trong nắng. Đường dài nhân gian mong ơn soi dẫn. Xin tiến dâng lên Ngài nguyện Ngài dủ thương tình Ngài dìu đưa từng bước con trong đời. Để cánh hoa mọn hèn luôn luôn tươi hồng đẹp màu nắng trời xuân.
*****  Xin dâng