Latest in Tech

DÂNG CHÚA BÁNH NÀY - Lm. Quý Báu

1. Xin dâng Chúa bánh này, xin dâng Chúa rượu này. Dâng hồn xác con dâng lao công vui buồn cuộc sống. Van xin Chúa đoái nhận thương ban xuống phúc lành. Cho đời sống con nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn.
ĐK. Nguyện xin Chúa thương nhận của lễ chân thành. Ban nguồn thánh ân giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người. Kết hiệp chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
2. Xin dâng Chúa ước nguyện cho nhân thế tháng ngày. Say nguồn thánh ân luôn hân hoan ca mừng danh Chúa. Xin dâng chén chúc tụng tri ân Chúa muôn đời. Ca ngợi thánh danh Thiên Chúa ban hồng ân cứu độ. 
3. Dâng viên đá sống động chung xây đắp Thánh Đường. Xin tình Chúa thương cho muôn dân sum vầy bên Chúa. Trên Viên Đá Góc Tường xây Hội Thánh kiên cường. Quy về Chúa luôn muôn sắc dân từ khắp bốn phương.
4. Xin dâng Chúa tấm lòng luôn chan chứa hy vọng. Ngôi Nhà Chúa đây nên khang trang rạng ngời sức sống. Xin Thiên Chúa tín thành thương ban xuống Thánh Thần. Để Người canh tân ngôi Thánh Đường của Chúa Chí Tôn.