Latest in Tech

THÀNH TÂM KÍNH TIẾN

1. Đoàn chúng con xin nguyện dâng lên này hương hoa rượu nho bánh miến thành tâm kính tiến. Là dạt dào đồng lúa xanh ngàn là ngọt ngào vườn trái nho vàng xin cùng tiến dâng.
ĐK: Con dâng lên tòa Chúa đây nho tươi hạt lúa đây hoa trái của cõi trần ai. Xin Cha thương chấp nhận và rộng ban Thịt Máu làm của ăn nuôi hồn thế nhân.  
2. Lòng mến tin con nguyện dâng lên niềm hăng say rạng như ánh nến thành tâm kính tiến. Nguyện một lòng là đuốc soi đời, nguyện một lòng làm chứng cho Ngài Danh Ngài khắp nơi.
3. Này sướng vui xin nguyện dâng lên này hân hoan đời con thánh hiến thành tâm kính tiến. Và chiều nào ngọn gió thì thào giục hồn mình vọng hướng Thiên Đình dâng Ngài ước mơ.