Latest in Tech

TUỔI THƠ DÂNG CHÚA - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Lạy Chúa con lấy gì mà hiến dâng Ngài. Vì đời con đâu có gì để mà dâng Chúa. Và con cũng không xin gì, cũng không xin gì ước gì xa xôi. Vì lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con.
1. Những gì là của con đều là của Chúa. Cả mạng sống con cũng là Chúa tác thành, dưỡng nuôi an toàn che chở bình an.
2. Đây tuổi hồng thật nhiều mộng mơ chẳng hề âu lo. Từng ngày qua tiếng thơ vui đùa dưới mái nhà có cha có mẹ thương mến dìu đưa.
3. Con ước nguyện trọn đời con đẹp lòng mẹ cha. Từng lời kinh sẽ luôn vang hòa sớm hôm đậm đà khúc ca chân thành ngợi khen tình Chúa.