Latest in Tech

NHƯ NGÀN SAO - Pm. Cao Huy Hoàng

1. Như ngàn sao trên trời cao đang cùng nhau thắp lên muôn màu cho bầu trời đẹp làm sao xinh làm sao. Con thường mong cho đời con luôn được trong sáng như sao trời. Cho người người đều thương yêu thương yêu nhiều.
ĐK. Kính dâng Cha lễ dâng ước mơ đời con: được trong trắng, hiền ngoan, khiêm tốn, vâng lời. Kính dâng Cha lễ dâng ước mơ đời con: Được tươi thắm Chúa ban muôn ơn tuyệt vời.
2. Đôi bàn tay ôi đẹp thay, đôi bàn tay kính dâng lên Ngài tâm tình đời con không phai không hề phai. Xin Ngài ban muôn ngàn ơn cho đời con dễ thương ngoan hiền. Cha mẹ mọi người đều thương, thương yêu nhiều.