Latest in Tech

HY TẾ CUỘC ĐỜI - Hoài Bắc

1. Từng là hạt lúa miến bàn tay lao tác đêm ngày. Bao hy sinh vất vả kết hợp cùng giọt rượu nho. Xin xin cùng dâng lên hiệp hy lễ thánh hiến năm xưa. Xin Cha thương đoái nhận cho lễ vật lòng thành con dâng.
ĐK.  Xin dâng lên Ngài tấm thân nhuốm bao khó nhọc. Hiệp cùng dâng lên ước mơ nồng cháy tuổi đời. Trên đĩa thánh cuộc đời tình yêu lấp đầy bóng tối. Với trót tâm tình xin kết liên trong một tình yêu.
2. Từng là giọt mồ hôi đượm trên mảnh đất khô cằn. Với khóe mắt tuôn trào những giòng lệ đời thê lương. Xin xin cùng dâng lên trọn thân xác kiếp sống đau thương. Giữa phong ba thét gào xin đỡ nâng cuộc đời phù sinh.