Latest in Tech

DÂNG BÁNH RƯỢU - Lm. Quý Báu

ĐK. Bánh trắng kết thành từ muôn hạt lúa miến. Rượu thơm ép từ muôn trái nho tươi nguyên. Đoàn con từ muôn phương về đây dâng tiến. Xin Chúa thương nhận và chúc lành cho chúng con.
1. Bao con tim đêm ngày mơ ước. Bao bàn tay nối kết ươm gieo. Nhọc nhằn lam lũ sớm chiều ơn Chúa cho đến mùa gặt hái, hoa trái thơm ngon ngọt môi cười. Xin dâng lên Chúa với trọn tình con mến yêu.
2. Bao công lao con người vun tưới. Bao hồng ân Chúa đã thương ban. Làm thành tấm bánh ly rượu nay kính dâng với lời nguyện ước, xin Chúa thương yêu đoàn con nhiều. Ban cho cuộc sống no đầy hồng ân Chúa luôn.
3. Xin dâng Cha muôn lời nguyện ước cho đoàn con ở khắp muôn phương. Nhận được Tấm Bánh bởi Trời cho khắp nơi khơi nguồn sự sống, tươi sáng lên ân tình tuyệt vời. Người người dìu bước tiến vào tiệc vui Nước Trời.