Menu


TÌNH CHA - Hải Ánh

ĐK: Ngày xưa Thánh Giá là đền hy sinh. Máu Chúa chan hoà ghi dấu ân tình. 
Giờ đây xin Chúa trở lại bàn thánh. Hiến dâng của lễ cứu độ trường sinh. 
Từng giọt rượu nho và bánh dâng trên bàn thánh. 
Thành Mình Con Chúa nuôi sống muôn dân muôn đời. 
Là ngọn lửa cháy sưởi ấm bao cõi lòng thanh. 
Là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loài.
1. Yêu thương Chúa không quản nài đón lấy muôn ngàn khốn khó. 
Năm tháng luôn luôn van nài: Hết lòng yêu một Chúa thôi.
2. Chúa hiến Bánh thiêng bởi trời biết lấy của gì báo đáp? 
Xin Chúa khoan nhân nhậm lời: Con nguyện yêu một Chúa thôi.
****  Tình Cha
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)