Latest in Tech

LỄ DÂNG ĐỜI CON - Kim Đường

1. Này tấm bánh kết từ ruộng đồng và chùm nho chín ép thành rượu nồng. Dâng Chúa với tâm tình mến yêu, phút giây này đoàn con dâng tiến. Nguyện xin Chúa nhận lễ vật đây, ươm trong nắng mưa bao ngày là hy lễ chứa chan tình yêu. 
ĐK: Chúc tụng Chúa đến muôn đời, vì tình thương Chúa ôi cao vời, Ngài đã hiến ban Con Một mình để làm của lễ tình yêu. Lễ tình yêu, lễ tinh tuyền, chiều Cal-vê Chúa đã khơi nguồn, còn tiếp nối qua muôn thế hệ, nên nguồn thần lương dưỡng nuôi ngàn dân. 
2. Này hoa nến sáng tươi đẹp màu, quyện hương thơm ngát kết lời nguyện cầu. Dâng Chúa với muôn ngàn ước mơ, phút giây này đoàn con dâng tiến. Dù trần gian còn những lầm than, bôn ba gió sương mây ngàn nguyện xin Chúa dẫn đưa bình an. 
3. Lòng thành kính kết nên lời ca, hoà chung tấm bánh chén rượu đậm đà. Dâng Chúa với tấm lòng biết ơn, phút giây này đoàn con dâng tiến. Lời tạ ơn nguyện mãi vọng ngân, ơn thiêng Chúa ban muôn vàn trải năm tháng khắp nơi trần gian.
***  Imprimatur: 08.01.2021 - TGP. Sài Gòn