Latest in Tech

HƯƠNG KINH TẠ ƠN 1 - Kim Đường

1. Xin kết ngàn lời ca, lời tạ ơn dâng Chúa nồng nàn. Bao phúc ân Ngài ban trải thời gian mưa nắng miên man. Với trọn niềm tin mến Chúa ơi! Con nguyện dâng hiến. Đây trọn vẹn xác hồn kết dâng muôn lời tạ ơn.
ĐK: Xin tri ân ngàn đời tình thương Chúa ôi diệu vời. Biết lấy chi đền đáp ngàn muôn ân huệ Chúa ban. Nguyện trọn đời dâng hiến tim con tháp vào tim Chúa. Dẫu cuộc đời phong ba lời tạ ơn vẫn luôn đậm đà.
2. Con dẫu phận phàm nhân mà hồng ân ôi quá nhiệm mầu. Ghi dấu thiêng tình yêu Chúa gọi con kết ước tâm giao. Xin trọn đời theo Chúa hiến dâng vuông tròn thiên ý. Chúa làm đầy hoan lạc trái tim con nguyện gửi trao.
3. Bao tiếng gọi trần gian và nhiều gian nan cõi lụy phiền. Xin đỡ nâng đời con dẫn về miền tươi sáng vô biên. Chúa là nguồn hạnh phúc Chúa ơi! Con hằng mơ ước. Trót cuộc đời con được kết xe mối tình thần thiêng.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)