Latest in Tech

HÃY ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG - Kim Đường

ĐK: Nào anh em hãy đi muôn phương, từ đồng xa đến nơi phố phường. Cùng loan tin báo cho muôn dân, đây Tin Mừng tình thương của Chúa. Đồng lúa chín vẫn gọi mời thiết tha, nào dấn bước dẫu đường dài cách xa. Dù gian nan vẫn rộn ràng hát ca: Tình yêu Chúa đậm đà.
1. Đẹp thay bước chân người giảng rao Tin Mừng. Vượt đồi non băng thác ngàn bình an loan tới. Tiếng các Ngài vang dội ngàn phương, loan Tin Mừng đến muôn nẻo đường. Rộn ràng khúc hát yêu thương.
2. Trời xanh hãy rao truyền Chúa bao uy quyền. Và tầng không hãy tường thuật kỳ công tay Chúa. Vinh quang Ngài hãy loan truyền nhau, đêm sắp tàn nói cho ban ngày. Tình thương của Chúa loan đi.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)