Latest in Tech

TÂM TÌNH CON DÂNG 2 - Mai Khanh

1. Chúa vẫn biết thân phận của con được khai sinh nên trong đất tro bụi. Vì yêu nên Cha thương nắn hình hài thổi hơi đột biến đời con. Gió cuốn gió xoay vần thời gian và con nên khôn nên lớn từng ngày. Được Cha yêu thương nuôi dưỡng xác hồn tình thương ôi rất diệu kỳ. Nay con đây dâng gì lên Chúa giọt nước biến trong rượu nho. Hồn lâng lâng say trong tình Ngài đong đầy bằng suối tình yêu. Liên kết với Ngài dâng hết xác hồn. Một niềm cậy tin tháng năm son sắt con hoài.
2. Sức sống vẫn dâng đầy trong con dù qua bao nhiêu năm tháng lao nhọc. Được Cha thương yêu lo lắng quan phòng tình Cha ôi thật cao quý. Nước mắt với bao giọt mồ hôi là hoa tươi, hương thơm, lúa đơm bông. Bàn tay con đây mưa nắng bao ngày, Ngài thương chớ chấp phận hèn. Nay con đây dâng gì lên Chúa này bánh trắng trong sạch tinh. Là bao lao công trên ruộng đồng, tháng ngày thành lúa thành bông. Liên kết với Ngài dâng hết xác hồn. Một niềm cậy tin tháng năm son sắt con hoài.