Latest in Tech

HIẾN LỄ ĐỜI CON - Diệp Liên & Mi Trầm

1. Con tiến dâng lên Cha hiến lễ hy sinh đời con. Dẫu ngàn muôn lắng lo tình mãi mãi vuông tròn. Con xin dâng lên Cha này đây tâm tình dâng hiến. Ơn Chúa thương hộ phù lời chúc khen triền miên.
ĐK.  Xin dâng lên với bánh rượu cuộc đời con hiến dâng cho Ngài. 
Xin cho con bước theo Ngài để trọn đời loan báo tình Chúa yêu.
2. Con tiến dâng lên Cha lứa tuổi đôi mươi hồng tươi. Dâng ngàn muôn ước mơ tình thắm thiết vô bờ. Con xin dâng lên Cha đời con ước nguyện theo Chúa. Đây phút giây giao hòa trời đất vang bài ca.
3. Con tiến dâng lên Cha đây xác đây tâm hồn con. Dâng về Cha tuổi xuân mộng ước vẫn tươi hồng. Con xin dâng lên Cha này bao vui buồn cuộc sống. Xin Chúa Cha nhân từ Ngài đoái thương đời con.