Latest in Tech

HIẾN DÂNG - Lm. Nguyễn Văn Trinh

ĐK: Nếu con dâng lên Chúa làm lễ vật hèn thì con xin dâng tình yêu nhỏ bé trong trái tim con. 
Nếu con dâng lên Cha của lễ hy sinh thì con dâng lên nghìn giọt mồ hôi của cả nhân loại.
1. Người mẹ bồng bế con cho giòng sữa ngon giòng sữa tình thương. 
Tình yêu thương chan chứa tháng ngày không úa như trời biển xa.
2. Và giữa mùa nắng trưa cúi rợp lưng cong mồ hôi tràn lan. 
Người nông phu đang cấy chân bùn tay lấm cho hạt lúa reo.
****  Hiến dâng