Menu


TRÊN ĐĨA THÁNH – Mi Trầm

1. Trên đĩa thánh con dâng Ngài tấm bánh là giọt mồ hôi là sức lao công cuộc đời gian khó kết nên lễ dâng. Trong chén thánh con dâng Ngài chút rượu. Chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con thánh hoá lao công xoá bao tội tình. 
ĐK: Xin Ngài nhận của lễ con dâng lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. 
Xin Ngài nhận của lễ con dâng rộng tình ân phúc thương ban tô đời tươi thắm ơn lành. 
2. Đây thánh giá giang tay Ngài đã chết này ngàn khổ đau đổ xuống trên vai ngày dài u tối sống cho ngày mai và trong cõi vinh quang Ngài sống lại Dẫn lối đưa đường thánh ân Ngài ban cứu sống con người sướng vui đầy tràn. 
3. Đời sương gió con dâng Ngài kiếp sống này từng nhát cuốc vỡ đất khô khan này nguồn sức sống úa theo thời gian Ngày mai đó tương lai tràn ánh hồng Kiếp sống hôm nay nắng soi trời trưa kiếp sống mai ngày gió vui ngày mùa.
***  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV Mi Trầm I)