Latest in Tech

ĐÔI TAY NÀY (2)

1. Đôi tay này con dâng lên Cha dâng tình con yêu thương thiết tha. Như trầm hương bay tới thiên tòa con thành tâm tiến dâng về Cha. Xin dâng Ngài tâm tư con đây khi buồn vui hay khi đắng cay. Xin được tin yêu suốt đêm ngày như lời kinh ngát bay về Ngài.
ĐK.  Xin dâng lên cùng bánh nương đồng Cha yêu ơi đoái thương nhận lấy. Xin dâng lên cùng chén rượu nồng Cha yêu ơi biết cho lòng này.
2. Đôi tay này xin dâng lên Cha đây tội khiên bao năm tháng qua. Xin hiệp dâng lên trước thiên tòa mong được Cha đoái thương bỏ qua. Xin dâng Ngài nhọc lao hôm nay bao lầm than âu lo trĩu vai. Dâng về tương lai tối đen này xin tình Cha đỡ nâng kiếp đọa đày.