Menu


THƯỢNG TIẾN CHÚA BA NGÔI - Nguyễn Quang Hưng

ÐK: Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền. Thượng tiến lên Ba Ngôi trót cả cuộc sống này. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha, như sương sớm chan hoà tràn lan trên khắp nương đồng. Như trầm hương thơm tho bay lên thánh điện huyền linh. Xin thương đoái nhận của lễ, xin ban xuống ơn an bình.
1. Xin hợp nhất chúng con trong tình yêu Thiên Chúa. Xin hợp nhất chúng con muôn người cùng mến thương nhau. Như một tấm bánh này bởi ngàn hạt lúa mì. Như rượu rất tinh nguyên bởi ngàn nho chín thơm.
2. Xin tình yêu Chúa Trời lan tràn khắp thế giới. Xin nguồn sống Thánh Linh hộ phù trợ giúp thi ân. Tin một Chúa cao vời tình yêu xoá lấp oán thù. Vui cùng kẻ hân hoan, buồn cùng ai khóc than.
3. Chúc tụng Ngôi Chúa Trời, Ðấng dựng nên thế giới. Chúc tụng Ngôi Chúa Con Ðấng chuộc tội cứu sinh linh. Chúc tụng Chúa Thánh Thần hằng thương thánh hóa linh hồn. Như từ trước thiên thu, giờ đây cho tới mai sau.
4. Ðêm hồng phước đầy, Ngôi Lời đã giáng thế. Ðêm hạnh phúc chứa chan, Chúa Trời đã xuống dương gian. Xin cùng kính dâng Ngài lời ca dâng với hương trầm. Xin cùng kính dâng lên Hài Nhi Ðấng Cứu Tinh.
5. Cho tình yêu chúng con vững bền trong Thiên Chúa. Cho cuộc sống thế gian có Ngài trợ giúp ban ơn. Cho tình mến không nhoà cùng nhau xây đắp gia đình. Cho cuộc sống ly hương được Ngài nâng đỡ luôn.
***  Imprimatur: GP. Xuân Lộc (Thánh Ca Dân Chúa, OCP)