Latest in Tech

CỦA LỄ CON DÂNG - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Lời nguyện cầu như hương bay thắm thiết như trời mây. Dâng lên Ngài nguyện ước vơi đầy tuổi thơ dâng trọn từ đây.
1. Từng tấm bánh con dâng để tiến Chúa khoan nhân. Chút tình đoàn con bé thơ dâng Ngài từng phút mong chờ.
2. Giọt nước vỡ tan ra là kiếp sống đơn sơ. Xin đuợc hòa trong lễ dâng ly rượu nồng thắm ân tình.
3. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cuộc sống mãi khang an. Cho mẹ và cha chúng con suốt đời hạnh phúc dư tràn.
4. Từng tiếng hát dâng cao từng ánh mắt xôn xao. Hướng vế tình Cha hiến trao xin Ngài nhận những lời cầu.