Latest in Tech

CON KHÔNG CÓ GÌ - Lm. Mi Trầm

1. Con không có gì dâng về Chúa ơi! Đây những hy sinh nhỏ bé trong đời. Nghiêm trang, im lặng là lễ dâng con đó. Tiếng hát giờ đây là lễ dâng Chúa ơi!
ĐK. Xin ngài thương lắng nghe nhận lời con Chúa nhé! Lễ con dâng tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng lòng con rất chân thành Chúa ơi!
2. Con không có gì dâng về Chúa ơi! Đây những hy sinh nhỏ bé trong đời. Đơn sơ, thật thà là lễ dâng con đó, giúp đỡ mẹ cha là lễ dâng Chúa ơi!
3. Con không có gì dâng về Chúa ơi! Đây những hy sinh nhỏ bé trong đời. Yêu thương, vâng lời là lễ dâng con đó, sống tốt lời khuyên là lễ dâng Chúa ơi!