Latest in Tech

CON ĐƯỜNG BÉ NHỎ - Phanxicô

1. Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.
ĐK. Chúa ơi! Những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời, cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.
2. Con muốn làm một ngôi sao nhỏ tháng năm mịt mờ ở cuối trời. Con muốn làm một ngôi sao tím nhìn về Chúa như muôn mặt trời.
3. Giữa cõi trời lộng bay gió chiều Chúa cho con lên đẹp cánh diều. Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa được nhẹ vút lên cao tuyệt vời.
4. Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa được Người nói muôn câu nhiệm mầu.