Latest in Tech

CHÚA GIÊ-SU VÀ TRẺ NHỎ - Lm. Mi Trầm

1. Ngày xưa có đoàn em bé đùa vui bên Chúa Giê-su, tình thương ấp ủ con người cuộc đời bừng lên sáng tươi. Ngày nay có đoàn em bé, về đây tiếng ca vang hòa. Ngợi khen Chúa là Thiên Chúa, niềm vui lúa đồng reo mùa.
ĐK. Ôi Chúa Giê-su! Chúa là niềm vui bé thơ. Có Ngài đời luôn thắm tươi tình Ngài thương bao la biển khơi. Ôi Chúa Giê-su! Lòng con mong ước đêm ngày được luôn vui sống bên Ngài cuộc đời sáng tươi lâu dài.
2. Lời xưa Chúa dạy con đó: trẻ em trong trắng ngây thơ. Rồi đây lên chốn quê trời đời đời trọn niềm ước mong. Nào ai đón nhận Lời Chúa thành tâm thiết tha trong đời. Nguyện luôn sống đời thơ bé này đây Nước Trời sáng ngời.
3. Giờ đây Chúa ngự lòng bé niềm vui trong Chúa say mê. Ngài ơi ở mãi trong đời ngày dài tình Cha sáng tươi. Thần lương Chúa Trời bổ dưỡng trần gian vững tin lên đường. Về nơi cõi trời hằng sống đời ta chói ngời hy vọng.