Latest in Tech

CHÚA YÊU BÉ THƠ

1. Ôi Chúa Giê-su tươi cười nhìn con yêu mến. Trái tim từ bi chờ mong con đến yêu thương. Chúa yêu bé thơ ngày đêm không ngơi lưu luyến. Trung thành dâng kính hồn con thơm ngát hoa hường.
ĐK. Chúa yêu bé thơ trái tim hồng con dâng kính. Chúa yêu bé thơ lòng con yêu mến hết tình.
2. Ôi Chúa Giê-su con nguyện lòng luôn yêu mến. Suốt muôn ngàn năm tình thơ tươi thắm không phai. Cúi xin ủi an hồn con trong cơn nguy biến. Khi trời giông tố thuyền con lơ lững xa vời.
3. Ôi Chúa Giê-su muôn đời hằng yêu nhân thế. Trái tim từ bi hằng chan chứa nỗi đau thương. Quá yêu chúng con Ngài hy sinh liều thân thế. Tâm tình yêu mến hồn con vui thú trăm chiều.