Latest in Tech

HỌP MỪNG DANH CHÚA - Anh Tuấn

ĐK. Đêm nay trăng sáng, đêm nay đêm Rằm Tháng Tám. Chúng con họp nhau ca mừng. Mừng Danh Chúa ôi thật lẫy lừng.
1. Nhìn bầu trời cao cao kìa giữa muôn ngàn vì sao. Chúa treo một ánh trăng vàng ôi ánh trăng rực rỡ biết bao.
2. Quyền lực Ngài vô biên tạo tác nên ngàn kỳ công. Chúng con cảm mến vô cùng dâng Chúa muôn điệu múa vui mừng.
3. Lòng Ngài thật bao la hoàn vũ do Ngài làm ra. Cánh tay Ngài đã an bài nên ánh sáng trăng mãi đêm rằm.