Latest in Tech

CẦU CHO CHA MẸ 6 - Phanxicô

1. Con còn bé nên chẳng có gì để đền đáp ơn cha mẹ mình. 
Con chỉ biết cầu xin Chúa Trời giúp cha mẹ an vui suốt đời.
ĐK. Mẹ cha thương con tình như núi non không hao mòn là không hao mòn. 
Dù mai sau đây đời con lớn khôn chẳng hề quên xin chẳng hề quên.
2. Cha mẹ sống gian khổ giữa đời lòng chỉ muốn cho con nụ cười. 
Tấm lòng đó là trăng sáng ngời xin Chúa Trời luôn luôn chúc lành.
3. Bao ngày tháng con ở gia đình, nguyện lòng sống sao cho trọn tình. 
Luôn đền đáp tình cha nghĩa mẹ với tấm lòng con thơ sáng ngời.