Latest in Tech

THÁNH VỊNH 135 (Tất Niên) – Huy Hoàng

ĐK: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
2. Duy Người làm nên kỳ công quá vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa nhọc nhằn ta được Chúa nhớ đến. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
3. Chúa đã thương ban mọi loài có lương thực. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa cửu trùng cao nào tạ ơn Chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa đã làm cho tôi những việc cao trọng. Danh Người thật chí thánh chí tôn. Alleluia.