Latest in Tech

THIẾU NHI YÊU CHÚA - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Con yêu Chúa Chúa ơi! Chúa là hạnh phúc nhất đời, Chúa là mùa xuân xinh tươi. Con xin Chúa Chúa ơi! Suốt đời lòng con yêu Chúa dâng trọn vầng tim thơ ngây.
1. Chúa hãy dạy con yêu người và yêu Chúa. Yêu Chúa như yêu mẹ cha yêu người như yêu anh chị.
2. Chúa hãy dạy con vâng lời mẹ cha kính mến. Luôn sống theo những lời khuyên trọn đời con thơ ngoan hiền.
3. Chúa hãy dạy con trong từng lời ăn tiếng nói. Luôn biết đơn sơ thành tâm thắm hồng con tim chân thật.
4. Chúa hãy dạy con luôn tìm về nhà Chúa. Dâng lễ chuyên chăm nguyện xin nên bạn Giêsu trong đời.
5. Chúa hãy dạy con biết thực hiện bác ái. Biết sống hy sinh nhiều hơn thánh thiện vươn cao trong hồn.