Latest in Tech

CẦU CHO CHA MẸ 3 - Phanxicô

1. Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ dạt dào dòng sữa thơm từ vành môi. Ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui nước mắt mồ hôi những ngày tháng trôi. Thương con nắng mưa dãi dầu đẹp màu ân nghĩa biển sâu.
ĐK. Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua. Chúa theo đường xa giúp cho mẹ cha trung kiên niềm tin thiết tha.
2. Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ dạy lòng con đền đáp ân tình. Luôn yêu gia đình và thương cha mẹ vì đời này có bao ngày dần qua. Một ngày nào đó không còn mẹ cha có nhớ tình sâu biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ vẹn tròn nghĩa hiếu tình sâu.