Latest in Tech

CẦU CHO CHA MẸ 5 - Phanxicô

1. Cây có cội nước có nguồn có Trời thì mới có ta. Và sinh ra trong cõi người ta ai cũng mang nghĩa mẹ tình cha. Công cha như núi nghĩa mẹ cao vời. Dòng sữa thơm linh thiêng đã bao đời. Dòng sữa thơm, dòng sữa thơm như ơn từ trời ban xuống cho loài người. Cha mẹ thương mến dắt con đi vào đời.
ĐK. Xin cho mẹ cha vui sống giữa đời đầy tình yêu Chúa từ trời. Xin thương gia đình bao khó khăn xin cho cha mẹ muôn thánh ân.
2. Sông sẽ cạn núi sẽ mòn mãi còn tình nghĩa sắt son. Từ tuổi thơ như lá còn non xin sống sao cho trọn phần con. Con như chiếc lá cha mẹ như cành màu lá xanh trong ơn nghĩa sinh thành. Nguyện Chúa thương, nguyện Chúa thương trên con đường dài bao tháng năm miệt mài. Cho đời mẹ cha thắm tươi trong tình Ngài.