Latest in Tech

TÌNH MẸ BAO LA - Lm. Mi Trầm

1. Tình mẹ tình mẹ bao la, bao la như biển thái bình. Một đời, một đời hy sinh thương con đượm thắm ân tình. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.
ĐK. Đây trái tim mẹ hiền ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la bao la ôi tình mẹ đượm tình Chúa Cha. Đây trái tim mẹ hiền ngàn đời vẫn tinh tuyền. Tình mẹ thương bao la bao la ôi tình mẹ mặn nồng thiết tha.
2. Tình mẹ tình mẹ ghi sâu, ghi sâu trong trái tim người. Rạng ngời, rạng ngời nơi nơi muôn năm tình vẫn sáng ngời. Tình bao la cõi trời khôn ví, câu thơ nào diễn ý hết tình. Tình bao la cõi trời khôn ví, câu thơ nào diễn ý hết tình.
3. Tình mẹ tình mẹ thương con bao năm luôn vẫn vuông tròn. Ngày nào người trèo lên non thương con mẹ đã hao mòn. Mẹ sinh con dưỡng dục năm tháng, mong con được xứng đáng kiếp người. Mẹ sinh con dưỡng dục năm tháng, mong con được xứng đáng kiếp người.