Latest in Tech

CON CHÀO CHÚA CON VỀ - Lm. Mi Trầm

ĐK. Con chào Chúa con về chào Chúa con về. Con sẽ sống ngoan hiền với mẹ, với cha, anh em. Con sẽ sống thân thương với mọi người trong cuộc sống. Con biết ơn thầy cô con luôn chăm ngoan học hành. Con sống sao nên người làm rạng danh Chúa Trời.
PK. Xin Ngài ở bên con từng phút giây trong đời con. Xin Ngài ở bên con dẫn đưa con trong cuộc sống. Khi con hát con chơi, khi con nói con cười. Luôn luôn trong mọi việc con làm đẹp lòng Thiên Chúa.