Latest in Tech

THÁNH VỊNH 135 (Trung Thu) – Thái Nguyên

ĐK: Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1. Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.
2. Chỉ có Chúa làm nên những kỳ công cao vời.
3. Tầng trời cao Chúa sáng tạo ôi thật khôn sánh.
4. Mặt đất Chúa san bằng trên những dòng nước bao la.
5. Ngài cho thái dương để điều khiển ban ngày.
6. Ngài đặt trăng sao để hướng dẫn ban đêm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Cha là Chúa Cả trời đất. Con xin ngợi khen Ngài đã mạc khải Nước Trời cho những người nhỏ bé. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 135 (Trung Thu)