Latest in Tech

THÁNH VỊNH 137 (29.9) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Giữa chư vị các Thiên Thần, con xin đàn ca hát mừng Chúa, con xin sấp mình thờ lạy Chúa.
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.
2. Con xin cảm tạ bởi vì Chúa, một lòng thành tín mãi yêu thương. Ngày con kêu khấn Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường sức mạnh.
3. Cao quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự cao Chúa coi khinh. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền, xin đừng bỏ rơi những công việc Chúa làm.
***** Thánh Vịnh 137 (Tổng Lãnh Thiên Thần, 29.9)