MenuTHÁNH VỊNH 137 (29.9) – Thái Nguyên

1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.
ĐK: Lạy Chúa, giữa chư vị các Thiên Thần, con xin đàn ca hát mừng Chúa, con xin sấp mình thờ lạy Chúa.
2. Con sẽ ca tụng hiển danh Chúa, một lòng thành tín mãi yêu thương. Ngày con kêu khấn Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường sức mạnh.
3. Cao quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự cao Chúa coi khinh. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền, xin đừng bỏ rơi những công việc Chúa làm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Hãy chúc tụng Chúa đi chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 137 (Tổng Lãnh Thiên Thần, 29.9)