Latest in Tech

THÁNH VỊNH 127 (Thánh Gia) – Thái Nguyên

1. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài. Hoa trái tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
ĐK: Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối Ngài.  
2. Cũng như nho lành sinh đầy hoa trái, hiền thê sẽ ở trong gia thất của bạn. Con cái như những chồi non của chòm ô-liu ở quanh bàn ăn trong cửa nhà bạn. 
3. Đó là phúc lộc Chúa để dành cho bạn nào luôn thành tâm hằng kính sợ Ngài. Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy thịnh đạt Si-on trong suốt đời bạn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNguyện cho bình an của Chúa Ki-tô trong lòng anh em. Nguyện cho lời của Ngài cư ngụ dồi dào trong chính anh em. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 127 (Lễ Thánh Gia)