Latest in Tech

THÁNH VỊNH 127 (Thánh Gia) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa và ăn ở theo đường lối của Người. 
1. Hạnh phúc cho ai kính sợ Chúa Trời, ăn ở tuân theo lối đường của Chúa. Của tay làm ra hưởng trong an vui, phúc đức luôn đầy, may nhiều cho bạn. 
2. Hiền thê của bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho luôn đầy hoa trái. Và những người con tựa cây ô liu, xúm xít vui cười quanh bàn ăn bạn. 
3. Là chính phúc lộc Chúa mãi thương dành cho người tin yêu kính sợ Thiên Chúa. Nguyện Chúa tặng ban từ nơi Si-on, suốt hết cuộc đời cho bạn ơn lành.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNguyện cho bình an của Đức Ki-tô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho Lời Chúa Ki-tô cư ngụ dồi dào trong anh em. Alleiluia.