Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (27.12) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. 
1. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu nào hãy mừng vui, và vui lên hải đảo muôn ngàn. Mây u ám bao phủ chung quanh Ngài, bệ ngai rồng là công minh chính trực. 
2. Núi cùng non tan chảy như sáp mềm ở trước thần nhan, thần nhan uy quyền Chúa muôn loài. Công minh Chúa vang dội khắp cung trời, mọi sắc dân được xem vinh hiển Người. 
3. Ánh diệu quang xuất hiện chiếu soi kẻ đời sống thẳng ngay, niềm an vui rạng rỡ kẻ lành. Nơi nhan Chúa vui mừng hỡi ai chính trực, tưởng nhớ Danh Chúa dâng câu cảm tạ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúng con ca ngợi Chúa là Thượng Đế. Lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. Alleiluia.