Menu

ĐẾN DỰ TIỆC THÁNH - Nguyễn Duy

ĐK: Chúa mời gọi con đến dự Tiệc Thánh, con hân hoan vui mừng, con hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa Chúa ơi. Vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời đến với Ngài nhận lãnh Nước Trời. 
1. Đây là Tiệc Thánh Chúa thương ban tặng cho thế giới, thật hạnh phúc cho con một đời được hưởng nếm hương hoa tình ái. Nay Thịt và Máu Chúa nên lương thần nuôi con cái, dự Tiệc Thánh no say tràn đầy lòng con sướng vui luôn từ đây. 
2. Đây là Tiệc Thánh chứa chan ân tình và ân phúc, vì tình Chúa yêu thương đời đời Ngài dọn sẵn cho ai nghèo đói. Đây là giòng suối mát giữa sa mạc hoang khô cháy, này là bóng cây giữa hành trình cành nặng trĩu trái ngon trường sinh. 
3. Muôn người từ khắp các nơi ăn cùng một tấm bánh, ngàn giọng nói chung câu nguyện cầu ngàn ánh mắt chung trong niềm tin. Xin Ngài hiệp nhất các dân trong cùng một Thiên Chúa, tình hiệp nhất bao la tràn đầy tựa như nhánh chung trong một cây.
***** Đến Dự Tiệc Thánh
****  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ1)