Menu

CHÚA QUÁ THƯƠNG CON - Hoàng Phương

ĐK: Tình Chúa thương con nhiều, ôi tình Ngài quá thẳm sâu. Tình Chúa thương con từ lâu. Ôi tình yêu cao vút tầng mây, Chúa đã đến với con, cùng con sẻ chia phận con người. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên khổ giá. Vì Chúa thương con nhiều, con làm sao đáp đền tình yêu, vì Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây, Chúa đã hiến Thịt Máu thành của ăn lương thực trường sinh. Chúa đã hiến mạng sống, để yêu con cho trọn tình. 
1. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con ngại chi thời gian không gian. Con sẽ đến với Ngài dù trưa nắng hay đêm mưa giăng. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con sẽ mong được gặp gỡ Ngài. Con sẽ đến với Ngài để Ngài dạy con hiểu được tình yêu. 
2. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con sợ chi dù bao gian nguy. Con sẽ đến với Ngài để được sống trong muôn yêu thương. Nếu con thực lòng yêu Chúa, con quyết tâm một đời theo Ngài. Con chỉ muốn thuộc về Ngài, và Ngài sẽ mãi mãi là của con.
*****  Imprimatur: 06.6.2002 - TGP. Sài Gòn (TCPVTH1)