Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (CN2PSB) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
1. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: "Mãi muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương." Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: "Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương." 
2. Cánh  tay Người tỏ rõ uy quyền. Tay mặt Người giơ cao trước mặt địch quân. Người đã cứu tôi thoát ách tử thần, mãi muôn ngàn đời ca rao Chúa cả đời tôi. Vâng, tôi bị Chúa đã sửa, đã dạy, nhưng không để tôi phải bị mạng vong. 
3. Đá tay thợ nề đã loại trừ, nay trở thành Đá góc toà nhà cao. Là chính cánh tay Chúa đã tạo thành ôi thật lạ lùng trước mắt của toàn dân. Hôm nay là chính Chúa đã tạo thành ta reo hò ca hát lời mừng vui.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Này Tô-ma vì đã thấy Thầy nên con mới tin. Phúc cho những người không thấy mà tin." Alleluia.