Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (CN2PSC) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
1. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: "Mãi muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương." Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: "Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương." 
2. Đá tay thợ nề đã loại trừ, nay trở thành Đá góc toà nhà cao. Là chính cánh tay Chúa đã tạo thành ôi thật lạ lùng trước mắt của toàn dân. Hôm nay là chính Chúa đã tạo thành ta reo hò ca hát lời mừng vui. 
3. Chúa  ơi, thương ban phúc cứu độ cho cuộc đời con mãi được thành công. Người tiến đến đây, Chúa đổ phúc lành, chính nơi nhà Ngài ân phúc luôn tràn lan. Đức Chúa Thượng Đế, Chúa rất uy quyền, Người đổ đầy ánh sáng ngập đời ta.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Này Tô-ma vì đã thấy Thầy nên con mới tin. Phúc cho những người không thấy mà tin." Alleluia.