Latest in Tech

THÁNH VỊNH 4 (CN3PSB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. 
1. Khi con kêu cầu nguyện Chúa đáp lời, lạy Chúa là đèn trời soi xét. Xin thương xót nghe lời con kêu cầu, những lúc ngặt nghèo Chúa đã thương tình giải cứu con. 
2. Hãy biết cho rằng: người sống chính trung được Chúa hằng yêu vì gìn giữ. Môi con mới kêu, Người đã đáp lời. Tâm con vừa nguyện, Chúa đã nghe lời và đoái nhìn. 
3. Biết bao nhiêu người từng nói rằng: hạnh phúc người nào chỉ cho thấy. Con đây vững tin và trông cậy Người, thương ban tràn đầy ánh sáng của Ngài trên chúng con. 
4. Yên tâm an bình dù giữa ba thù, nằm xuống hồn này liền ngon giấc. Con vui sống trong tình Chúa thương nhiều. Duy nơi Ngài, là hạnh phúc con được an vui yên hàn. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa Giê-su xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Alleluia.