Latest in Tech

THẦN KHÍ CHÚA – Vũ Khởi Phụng & Tiến Lộc

ĐK: Này Thần Khí Chúa chan hòa thế giới, đất trời đổi mới, lòng người yên vui. 
Và Thần Khí Chúa tạo mầm sống mới, bốn phương gặp nhau, an bình muôn nơi.
1. Có một lối đi loan tin vui cho người nghèo khó. Có một bàn tay sẵn sàng đưa ra băng bó tâm hồn tan vỡ. Xin cho con biết lắng nghe và chăm giữ Lời Ngài. Xin cho con rộng vòng tay ôm lấy thân phận con người.
2. Có làn gió thiêng xua tan đi ưu phiền lo lắng. Có lời bình an chia về muôn phương liên kết tâm hồn nhân thế. Xin cho con biết lắng nghe và chăm giữ Lời Ngài. Xin cho con đôi bàn tay xây đắp tin yêu cho đời.