Menu


THÁNH VỊNH 103 (Lễ Hiện Xuống) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
1. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ Chúa muôn trùng cao cả. Công trình Ngài thật muôn màu phong phú tràn lan mặt đất này.
2. Vừa khi Chúa rút hơi thở Thần Khí là chúng về với kiếp cát bụi chúng tắt thở chết thảm.  Tái tạo lại Ngài ban Thần Khí tới đổi mới mặt đất này.
3. Nguyện muôn năm vinh quang Ngài còn mãi, việc Chúa làm cho chúng vui mừng mãi muôn đời muôn thuở. Tiếng lòng này làm cho người vui mãi niềm vui tôi là bên Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn và cháy lửa yêu mến Ngài. Alleiluia.