Latest in Tech

XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA - Lm. Kim Long

ĐK: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa hòa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki-tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu: Đền Thánh Chúa cao quang.
2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.
3. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Nay trần hoàn ngợp trong màn u tối, nguyện cầu Ngài rủ thương hằng soi lối dẫn muôn người tìm đến chốn quang vinh.
4. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Ngài là nguồn cậy trông hồi xao xuyến, nguồn hộ lực kẻ lâm vòng chinh chiến chính sức mạnh trợ giúp giáo dân liên.