Menu


THÁNH VỊNH 103 (V. Hiện Xuống) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
1. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn lẫm liệt oai phong cẩm bào Ngài khoác là muôn vạn ánh hào quang.
2. Kỳ công Chúa bao la thật phong phú hùng vĩ đầy muôn sắc muôn màu Chúa tác thành tất cả. Hết mọi loài Người đã dựng khôn ngoan chúc tụng Thiên Chúa hồn tôi nào hãy ngợi khen.
3. Mọi loài Chúa đã tác thành nhìn lên đợi Chúa Người nuôi sống mỗi ngày mãi no lòng thỏa dạ. Chúng lượm về vừa khi người trao ban chúng được thỏa thuê ngàn ơn lộc Chúa rộng ban.
4. Vừa khi Chúa rút hơi thở Thần Khí là chúng về với kiếp cát bụi chúng tắt thở chết thảm. Tái tạo lại Người ban Thần Khí tới chúng được tạo tác và Chúa đổi mới địa cầu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn và cháy lửa yêu mến Ngài. Alleiluia.