Menu


LẠY THÁNH LINH - Trần Mừng

ĐK: Lạy Thánh Linh là Đấng phù trợ Chúa ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn. Từ trời cao xin dọi ánh quang soi gian trần. Xin ngự đến lạy Cha kẻ cơ bần.
1. Thánh Thần chính Tình Yêu nên ân thiêng ban tặng con người. Chúa là Đấng ủi an nên nguồn vui những ai lệ rơi. Đây thượng khách dịu dàng, đây chính Vị Hiền Lương. Ai nặng gánh cơ cùng nương bóng Ngài nghỉ ngơi.
2. Chúa là Ánh thiều quang đem tinh trong cho hồn nhân trần. Con người đâu khiết thanh khi Ngài không đỡ nâng phù giúp. Xin rửa hết tội trần, xin tưới nơi cằn khan. Xin chữa vết thương hồn xin uốn mềm nội tâm.
3. Chúa mạch sống trường sinh xin canh tân tâm hồn con người. Ôi Thần Linh chí tôn xin Ngài ban sức thiêng bồi dưỡng. Tim lạnh giá tội đời, xin Chúa hong tình yêu. Xin chỉnh nẻo sai lầm nên chính lộ quang minh.
4. Trót cuộc sống phù vân xin tin yêu trông cậy vững vàng. Xin Ngài luôn đỡ nâng ban hồng ân chứa chan hồn xác. Cho tình mến đượm nồng, thêm đức tin cậy trông. Sau giờ phút ly trần hưởng phúc trời hằng mong.
****  Imprimatur: 06.6.2002 - TGP. Sài Gòn (TCPVTH1)