Latest in Tech

TRÊN ĐƯỜNG EMMAU - Lm. Thành Tâm

ĐK. Trên đường Em-mau hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến về Em-mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai người lữ khách đó chính là Ngài.
1. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói.
2. Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người ăn xin hèn yếu.
3. Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài trên đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người lao công cùng đi.
4. Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người phu xe gầy vai.